Reklama
A A A

Zderzaki

Zadanie zderzaków polega na ograniczeniu przesuwu narzędzia. Zde­rzaki są najczęściej stosowane przy wierceniu ślepych otworów. W tym przypadku do robót o zwykłej dokładności stosuje się śruby zderzakowe przymocowane do tulei, w której wykonuje się posuw. Śruba ta po zetknię­ciu się ze specjalną powierzchnią oporową (kołnierz tulejki wiertarskiej lub zderzak) ogranicza dalszy posuw narzędzia. Dokładność takiego urzą­dzenia wynosi około 0,3 mm. Jeżeli konieczna jest większa dokładność głębokości otworu, to rolę zderzaka najlepiej spełnia, czujnik zamocowany we wrzecionie. Wychylenie wskazówki czujnika na określoną wielkość wskazuje osiągnięcie odpowiedniej głębokości obróbki.