Reklama
A A A

Zawieszenie przednie i tylne układu jezdnego

Nierówności drogi, po której porusza się pojazd mechaniczny po­wodują jego drgania ujemnie wpływające na pasażerów. Zadaniem zawieszenia jest złagodzenie wstrząsów pochodzących od nierówności drogi lub zmiana częstotliwości otrzymywanych impulsów na drga­nia nie sprawiające przykrego wrażenia na pasażerach. Drgania samochodu można podzielić na drgania pionowe, chybotanie i galopowanie. Drgania te mogą występować oddzielnie lub łącznie, zależnie od warunków drogowych. Do elementów łagodzących drgania w samochodach Warszawa za­liczamy resory: piórowe, sprężynowe oraz amortyzatory dźwigniowe i teleskopowe. Zawieszenie przednie typu niezależnego stanowi zespół zamonto­wany do podłużnie ramy podsilnikowej. Składa się z dwóch wahaczy poprzecznych nierównej długości, połączonych przegubowo z piono­wym ramieniem (łącznikiem wahaczy). Dolny i górny wahacz każde­go koła zamocowany jest przegubowo do poprzeczki przedniego za­wieszenia. Połączenia przegubowe wahaczy wykonane są jako wy­mienne sworznie i tulejki gwintowane. Zwrotnice kół osadzone są na sworzniu obrotowo w tulejkach brązowych. Elementami resorującymi są śrubowe sprężyny cylindryczne, w któ­rych umieszczone są amortyzatory teleskopowe dwustronnego dzia­łania; zadaniem ich jest tłumienie pionowych drgań przednich kół. W celu zmniejszenia przechyłu i bocznego kołysania samochodu na zakrętach zastosowano poprzeczny stabilizator, zamocowany do pod­łużnie ramy i poprzez pionowe cięgła do dolnych wahaczy. Drążki kierownicze połączone są przegubami kulowymi z dźwig­niami zwrotnic, dźwignią mechanizmu kierowniczego i dźwignią po­średnią zamocowaną na wsporniku przykręconym do poprzeczki przedniego zawieszenia. Na czopach zwrotnic osadzone są piasty przednich kół. Do zwrot­nic przykręcone są tarcze hamulcowe ze szczękami, a do piast bębny hamulcowe. W celu zapewnienia możliwości regulacji ustawienia kół, w górnym przegubie łącznika wahaczy zastosowano gwintowany sworzeń mimośrodowy. Zawieszenie tylne samochodu składa się z dwóch podłużnych reso­rów piórowych oraz dwóch dźwigniowych amortyzatorów hydraulicz­nych podwójnego działania. Przedni koniec resoru zamocowany jest do wspornika przynitowanego do ramy, tylny zaś łączy się ze wspor­nikiem nadwozia przez wieszak. W ucha resoru wciśnięte są i zawalcowanie cienkościenne tulejki stalowe. Ucho resoru połączone jest ze wspornikiem przez sworzeń mocowany nakrętką i dwie tulejki gumowe. Do części środkowej re­soru przykręcona jest obudowa tylnego mostu za pomocą dwóch strze­mion z nakrętkami i nakładki stalowej resoru. Amortyzatory przykręcone są śrubami do wsporników nadwozia i połączone łącznikiem amortyzatora z nakładką mocowania resoru poprzez poduszki gumowe łącznika amortyzatora. Tylne zawieszenie samochodów FSO Warszawa pokazano na rysunku 2.33.