Reklama
A A A

Zasady kontroli

Podstawowym zadaniem kontroli technicznej w zakładzie wytwórczym jest wyeliminowanie wyrobów wadliwych lub złej jakości. Osiąga się to* przez: 1)kontrolę dostaw, tzn. kontrolę jakości materiałów, półfabrykatów oraz gotowych wyrobów dostarczanych z zewnątrz do wmontowania w wy­rób ostateczny, 2)kontrolę jakości wykonania poszczególnych elementów produkcji, tj. zgodności z wymiarami i warunkami technicznymi podanymi na rysunku, 3) kontrolę montażu i gotowych wyrobów. Zadania kontroli technicznej nie sprowadzają się jednak do wyławiania tylko braków i błędów wykonania, ale polegają również na ustalaniu przy­czyn ich powstawania i współdziałaniu przy ich zmniejszeniu oraz usu­waniu. Należy zwrócić uwagę na niewłaściwe interpretowanie określeń „jakość" i „brak". Często się zdarza, że jakość wyrobów ocenia się na podstawie ilości braków stwierdzonych przez kontrolę wewnątrzzakładową nie uwzględniając wad produkcji stwierdzonych przez użytkowników. Tego rodzaju ocena jest niewystarczająca. Fakt, że przedsiębiorstwo w procesie wytwarzania stwierdza powstanie małej ilości braków, nie oznacza, że ja­kość jego wyrobów jest rzeczywiście dobra. Wyroby mogą mieć wiele istotnych usterek nie zauważonych w danym zakładzie i stwierdzonych podczas użytkowania. Przez jakość rozumiemy stopień przystosowania wyrobów do wymagań użytkownika. Do zadań kontroli zaliczyć więc również należy badanie wszelkich reklamacji użytkowników w celu polepszenia jakości wyrobów.