A A A

Zasadnicze zespoły samochodu

Bez względu na rodzaj pojazdu samochodowego można wydzielić w nim trzy zasadnicze grupy zespołów: silnik; podwozie; nadwozie. Silnik stanowi zespół dostarczający energii do napędu pojazdu. W przypadku silnika spalinowego energia ta jest czerpana z paliwa. W pojeździe samochodowym napędzanym silnikiem elektrycznym silnik czerpie energię z akumulatorów. Podwozie stanowi grupę zespołów niezbędnych do przeniesienia energii z silnika na koła pojazdu. Nadwozie ma za zadanie zapewnienie najwłaściwszych warunków przewozu osób lub ładunków, a w przypadku samochodów specjalnego przeznaczenia — warunków spełnienia okre­ślonych zadań.