Reklama
A A A

Zasada budowy silnika

Schemat konwencjonalnego, tłokowego silnika spalinowego przedstawia rys. 2.1. W cylindrze 1 jest umieszczony tłok 2, który może przesuwać się wzdłuż osi cylindra. Tłok jest połączony z wałem korbowym 3 za pomocą korbowodu 4, powiązanego przegubowo zarówno z tłokiem, jak i wałem korbowym. Wymienione elementy tworzą mechanizm korbowy, który zamienia postępowo-zwrotny ruch tłoka na ruch obrotowy wału korbowego. Skrajne położenia tłoka przyjęto nazywać górnym i dolnym martwym położeniem (GMP i DMP), przy czym GMP odpowiada położeniu tłoka najbardziej odległemu od wału korbowego. Suwem tłoka nazywa się przesunięcie tłoka między GMP i DMP lub odwrotnie. Długość suwu jest skokiem tłoka (S). Cylinder jest przykryty głowicą 5. Przestrzeń, która powstaje między tłokiem znajdującym się w GMP a głowicą, nazywa się komorą spalania. Do głowicy są doprowadzone dwa przewody — dolotowy 6 i wylotowy 7 — zamykane odpowiednio zaworami dolotowym 8 i wylotowym 9. Zgodnie z nazwami przewodów i zaworów, służą one do napełniania (dolot) cylindra świeżą mie­szanką oraz do usuwania z niego spalin (wylot). Ruchem zaworów steruje mechanizm rozrządu.