Reklama
A A A

Zapłon mieszanki

Nawet właściwie przygotowana mieszanka palna nie zapali się samorzutnie w temperaturze pokojowej. Aby spowodować zapalenie się (zapłon) mieszanki, należy podgrzać ją do temperatury zapłonu albo wywołać w niej wyładowanie elektryczne w postaci iskry. Możliwe jest także użycie obu metod jednocześnie. W silnikach spalinowych do podgrzania mieszanki palnej wykorzystuje się proces sprężania mieszanki w cylindrze. W osiągniętej tą drogą dostatecznej temperaturze mieszanka bądź zapala się samoczynnie, bądź jest zapalana iskrą elektryczną.