Reklama
A A A

Zakonserwowanie na dłuższy postój

W przypadku zimowego lub wielomiesięcznego postoju samochodu w garażu należy wykonać wszystkie czynności, dzięki którym po wie­lomiesięcznym postoju samochód będzie w pełni sprawny i gotowy do jazdy. W zakresie silnika i jego sprzętu zasadnicze czynności obsłu­gowe są następujące: układ chłodzenia należy opróżnić i dokładnie przepłukać; uruchomić i zagrzać silnik, a następnie po zatrzymaniu go spuś­cić olej z miski olejowej i dokładnie zakręcić korek spustowy; wykręcić świece zapłonowe i zastąpić je drewnianymi kołkami, dzięki czemu można uniknąć korozji na gwincie w pobliżu komory spalania; przez otwory świec należy wlać po około 25 cm3 oleju silnikowego, obracając przy tym wał korbowy rozrusznikiem w celu rozpro­wadzenia oleju po ściankach cylindrów; zdjąć pasek klinowy wentylatora i po umyciu go ciepłą wodą z mydłem przechować we wnętrzu nadwozia; — spuścić paliwo z gaźnika, pompy i zbiornika paliwa; usunąć ze zbiornika brud i osady, po czym napełnić go paliwem do pełna w celu uniknięcia korozji wewnętrznych powierzchni ścianek; zakleić przetłuszczonym papierem lub płótnem wlot filtru powie­trza i wylot rury wydechowej tłumika; oczyścić i wytrzeć do sucha przewody instalacji elektrycznej; — nasmarować bezkwasową wazeliną techniczną styki przerywacza. Przed przystąpieniem do użytkowania samochodu przez dłuższy czas przechowywanego i odpowiednio zakonserwowanego należy w zakresie silnika i jego osprzętu wykonać kolejno następujące czynności: usunąć uszczelnienia wykonane z przetłuszczonego papieru; napełnić układ chłodzenia miękką wodą lub mieszanką o obniżo­nym punkcie krzepnięcia; napełnić miskę olejową silnika olejem; usunąć kołki i wkręcić świece zapłonowe; wytrzeć rowki kół pasowych, założyć pasek i wyregulować jego naciąg; uruchomić silnik i sprawdzić jego pracę na wolnych obrotach, a w razie potrzeby wyregulować gaźnik i ustawienie zapłonu; sprawdzić działanie wyposażenia elektrycznego; odbyć krótką jazdę próbną, podczas której należy sprawdzić dzia­łanie wszystkich układów i zespołów.