Reklama
A A A

Zagadnienia naprawcze

Naprawą pojazdu lub zespołu nazywamy zbiór czynności, których celem jest usunięcie niesprawności spowodowanych zużyciem lub uszkodzeniem. Konieczność wykonania naprawy oraz jej zakres ustala się na podstawie wyników kontroli stanu technicznego pojazdu. Naprawy dzieli się na bieżące i główne. Naprawy bieżące. Są to naprawy o stosunkowo niewielkim, nie ustalonym ściśle zakresie, wykonywane bieżąco w przypadu stwierdzenia niesprawności części lub zespołu. Niesprawność może być zgłoszona przez kierowcę lub wykryta podczas okresowej obsługi technicznej. Naprawa bieżąca polega zazwyczaj na wymianie części lub zespołu, bez pełnego rozbierania mechanizmów i ich zdejmowania z pojazdu. Naprawy główne. Są to naprawy mające na celu przywrócenie pojazdowi sprawności technicznej niezbędnej do wykonania przez pojazd przebiegu do następnej naprawy głównej. Dokonuje się napraw głównych całych pojazdów lub ich zespołów. Do naprawy głównej kwalifikuje się pojazd wymagający naprawy większości zespołów, w tym również silnika. Dla przykładu, warunkiem zakwalifikowania silnika do naprawy głównej jest konieczność wykonania co najmniej jednej z następujących czynności: szlifowania cylindrów i związanej z tym wymiany tłoków, szlifowania lub wymiany wału korbowego, wymiany kadłuba silnika. Powyższym czynnościom towarzyszy naprawa innych części i zespołów w zakresie wynikającym z ich zużycia.