Reklama
A A A

Zadania i elementy składowe

Zgodnie z zasadą działania silników z zapłonem samoczynnym, układ zasilania takiego silnika musi zapewnić wtrysk dawki paliwa wprost do cylindra. Dawka, zawierająca żądaną ilość odpowiedniego rozpylonego paliwa, musi być wtryśnięta w odpowiedniej chwili. W skład typowego układu zasilania silnika z zapłonem samoczynnym wchodzą następujące zasadnicze elementy (rys. 2.78): pompa zasilająca 1; zbiornik paliwa 2 wraz z przewodami; filtr paliwa 3; pompa wtryskowa 4; wtryskiwacze 5; regulator prędkości obrotowej 7; filtr powietrza z przewodami dolotowymi. Pompa zasilająca podaje paliwo ze zbiornika przez filtr do pompy wtryskowej. Pompa wtryskowa tłoczy odmierzoną dawkę paliwa przewodami wysokiego ciśnienia do wtryskiwaczy. Nadmiar paliwa z filtru, pompy wtryskowej i wtryskiwaczy spływa do zbiornika przewodami przelewowymi 6. Przedstawiony układ wtryskowy jest tylko jednym z wielu istniejących rozwiązań konstrukcyjnych, lecz jest on najpo-wszechniej stosowany w silnikach pojazdów samochodowych.