Reklama
A A A

Zaczep holowniczy do samochodów

Bardzo często użytkownicy samochodów pragną dostosować samo­chód do ciągnięcia przyczepki kempingowej lub transportowej. W sa­mochodach Warszawa jest to możliwe, gdyż konstrukcja w pełni temu odpowiada. Przedstawiony na rysunku 3.9 zaczep holowniczy oznaczony symbo­lem HK S50.030 został opracowany w FSO na zlecenie Ośrodka Pre-dom, który podjął się ten problem rozwiązać generalnie i wprowadzić zaczep holowniczy do sprzedaży. Zaczep jest wykonany jako konstrukcja rurowa, spawana. Mocuje się go do nadwozia dwiema istniejącymi śrubami M 12, z podkładkami sprężystymi w miejscu przedniego mocowania wsporników tylnego zderzaka oraz dwiema śrubami M 10 X 85 — 5D — ocynkowanymi (PN-58/M-82109) z nakrętkami, podkładkami sprężystymi, poprzez na­kładki z blachy grubości 3 mm, obejmujące od dołu i góry usztywnie­nie podłogi. Dodatkowo każda z nakładek dolnych mocowana jest do podłogi dwiema śrubami M 6 X 16-5D cynk (PN-58/M-82117) z nakrętkami, podkładkami płaskimi i sprężystymi. Na rysunku 3.10 pokazana jest wiązka przewodów, o którą musi być uzupełniona instalacja elektryczna samochodu ciągnącego przyczepę. Łącze instalacji elektrycznej samochodu i przyczepy mocuje się po lewej stronie pasa tyłu nadwozia w odległości 350 mm od osi samo­chodu i 195 mm od dolnej krawędzi pasa tyłu. Samochody Warszawa 223 i 224 mogą ciągnąć przyczepy o dopusz­czalnym ciężarze całkowitym: 800 kG w przypadku gdy przyczepa jest wyposażona w hamulce (np. najazdowe), 500 kG, gdy przyczepa nie ma hamulców. Masa przyczepy gotowej do drogi powinna być rozłożona w taki sposób, by nacisk na zaczep holowniczy nie był większy niż 50 kG. Z ko­lei nacisk ten nie powinien być mniejszy niż 40 kG ze względu na poprawność współpracy układu samochód — przyczepa. Holowanie przyczepy można rozpocząć nie wcześniej jak po prze­biegu 3000 km, tzn. po dotarciu samochodu. Nieprzestrzeganie tego warunku powoduje utratę gwarancji. W związku z tym hak holowni­czy instaluje się po okresie docierania. Przebieg samochodu z przy­czepą nie powinien być większy niż 20°/o ogólnego przebiegu samo­chodu z uwagi na to, że dodatkowe obciążenia mają ujemny wpływ na trwałość zespołów samochodu. Poza powyższymi warunkami należy pamiętać, że: przyczepa holowana przez samochód musi odpowiadać przepisom Kodeksu Drogowego w zakresie oznakowania, oświetlenia, wymia­rów, sposobu łączenia z samochodem ciągnącym itp.; ułożenie bagażu wewnątrz przyczepy musi wykluczać jego prze­mieszczanie się w czasie jazdy, a i ponadto powinno uwzględniać wy­magania odnośnie nacisku na hak; zużycie paliwa dla samochodu z przyczepą jest podwyższone, co trzeba uwzględniać przy dłuższych trasach.