A A A

Wyrównoważanie silnika

Siła odśrodkowa P0 nie ma bezpośredniego wpływu na obciążenie mechaniczne zestawu tłok-cylinder ani na moment obrotowy silnika. Siła ta powoduje obciążenie łożysk głównych wału korbowego, a część tej siły, pochodząca tylko od wirującej części masy korbowodu, obciąża łożysko korbowodowe. Obciążenie łożyska korbowodowego cięścią siły PQ jest nieznaczne w porównaniu z działającą nań siłą Pk i nie można go uniknąć. Natomiast obciążenie łożysk głównych wału korbowego siłą P0 można usunąć stosując wyrównoważenie wału. Siłę odśrodkową PQ można zrównoważyć umieszczając na przedłużeniu ramion wykorbienia dwa równe przeciwciężary, 0 łącznej masie m. Odległość rm środka ciężkości tej masy od osi wału powinna być tak dobrana, aby wywołana podczas obrotu przeciwciężarów siła odśrodkowa Pop była równa sile P0 (rys. 2.27). P = P Znacznie trudnejsze jest wyrównoważenie sił bezwładności Pb wywołanych postępowo-zwrotnym ruchem mas, siły te bowiem nieustannie zmieniają wartość i zwrot. Niemożliwe jest więc dobranie takiej niezmiennej masy wyrównoważającej, która mogłaby całkowicie zrównoważyć zmienne siły Pi,. Ul W praktyce przyjęto stosować takie masy przeciwciężarów wyrównoważających, których siły odśrodkowe równoważą^ pewną średnią wartość sił bezwładności (np. w silnikach jed-nocylindrowych równoważą około 50% PD max)- Pozostała, nie-wyrównoważona część siły Pb przez łożysko główne wału korbowego działa na kadłub silnika, powodując jego drgania 1 wstrząsy. W zasadzie w każdym silniku występują pewne siły niewyrównoważone, chociaż w silnikach wielocylindro-wych wzajemne oddziaływania między siłami powstającymi w mechanizmach korbowych różnych cylindrów niekiedy znacznie zmniejszają zewnętrzne efekty niepełnego wyrówno-ważenia. Przykłady rozmieszczenia przeciwciężarów w mechanizmach korbowych silników o rozmaitych układach konstrukcyjnych przedstawiono na rys. 2.28a-r-e.