Reklama
A A A

WYKAŃCZANIE NIE OBRABIANYCH CIEPLNIE ZĘBÓW WALCOWYCH

Sposoby wykańczania zębów kół walcowych dzielą się na dwie zasad­nicze grupy, z których pierwsza dotyczy wykańczania kół zębatych o nie­wielkiej twardości powierzchniowej (koła zębate nie obrabiane cieplnie), a druga — wykańczania zębów kół zębatych o znacznej twardości po­wierzchniowej (koła zębate obrabiane cieplnie). W produkcji samochodów i ciągników spośród sposobów pierwszej grupy stosuje się: 1) wiórkowanie: a) wiórkownikiem w postaci koła zębatego, b) wiórkownikiem w postaci zębatki; 2) wygładzanie obiegowe. Do grupy drugiej należy zaliczyć: a) szlifowanie, b) docieranie.