Reklama
A A A

Wybór przyrządu i uchwytu

Wybór przyrządu i uchwytu zależy przede wszystkim od wielkości pro­dukcji. Przy projektowaniu procesu technologicznego w warunkach pro­dukcji jednostkowej lub małoseryjnej stosuje się przeważnie przyrządy i uchwyty normalne, pozwalające na obróbkę przedmiotów o różnych wymiarach. Przyrządy i uchwyty specjalne stosuje się w produkcji wielkoseryjnej i masowej. W przypadkach tych przyrządy lub uchwyty powinny zapew­niać nie tylko osiągnięcie żądanej dokładności i uproszczenie obsługi sta­nowiska, ale również zwiększenie wydajności obrabiarki; powinny być w miarę możliwości wieloprzedmiotowe z zamkami szybkomocującymi. Oczywiście tam, gdzie jest to możliwe, należy korzystać z wyposażenia normalnego, a przy konstruowaniu przyrządu i uchwytów specjalnych — stosować jak najwięcej elementów znormalizowanych. Stosowanie części znormalizowanych znacznie skraca czas projektowania i wykonania przy­rządu lub uchwytu. Zagadnienie, czy w danym przypadku należy zastosować przyrząd spe­cjalny, a jeżeli tak, to jaką przyjąć konstrukcję (tańszy i mniej wydajny, czy droższy i wydajniejszy), rozwiązuje się ostatecznie, szczególnie w przy­padkach wątpliwych, przez obliczenie warunków opłacalności zastosowania przyrządu lub uchwytu'). Warto przy tym podkreślić, że wybór obrabiarki i przyrządów lub uchwytów, podobnie jak wybór narzędzia, warunków skrawania i inne prace związane z projektowaniem procesu technologicznego, to nie są wzajemnie odizolowane od siebie etapy, lecz tylko różne strony rozwiązania tego samego zagadnienia, polegającego na jak najbardziej ekonomicznym rozwiązaniu obróbki danego elementu przy zachowaniu postawionych przez konstruktora wymagań.