A A A

Wstępna ocena pracy silnika

Wstępna ocena pracy silnika w pierwszym etapie polega na oględzinach zewnętrznych, sprawdzeniu poziomu i oszacowa- niu jakości cieczy technicznych (olej, ciecz chłodząca, płyn hamulcowy), wzrokowym i dotykowym sprawdzeniu dostępnych z zewnątrz mechanizmów (sterowania gażnikiem, łożysk pompy cieczy, zamocowania osprzętu itp.) oraz na ocenie kompletności osprzętu. Na podstawie wyników tych czynności można uzyskać pierwsze wnioski na temat stanu technicznego silnika i zlokalizować niektóre niesprawności. Następną czynnością jest sprawdzenie działania silnika po uruchomieniu. Łatwość uruchomienia, równomierność pracy oraz charakter zmiany prędkości obrotowej przy zmianie położenia przepustnicy gaźnika mogą dostarczyć wielu informacji o nie-prawidłościach w pracy silnika. Końcowym etapem wstępnej oceny pracy silnika jest jego osłuchanie bez użycia przyrządów lub za pomocą przyrządu, zwanego stetoskopem (rys. 8.1.). Metodą tą można wykryć nie­sprawności wywołujące charakterystyczne dźwięki, wyraźnie dające się wyodrębnić z hałasu towarzyszącego normalnej pracy silnika. Działanie stetoskopu polega na przenoszeniu fal akustycznych przez pręt lub rurkę metalową od miejsca osłuchiwanego do ucha osoby osłuchującej. Pręt taki jest zakończony puszką rezonansową wzmacniającą dźwięki. Stosuje się także słuchawki podobne do lekar­skich. Bardziej czuły jest stetoskop elektroniczny (rys. 8.2.) składający się z przewodu 1 łączącego trzpień 5 ze słuchawką 6 za pośrednictwem przetwornika piezo­elektrycznego 4, wzmacniającego sygnały. Przetwornik jest zasilany z baterii 2 umieszczonych w obudowie 3. Dokonanie prawidłowej interpretacji słyszanych odgłosów wymaga określenia stref, w których dźwięki wywoływane pracą poszczególnych mechanizmów powinny być najlepiej słyszalne. Strefy osłuchiwania silnika sześciocylindrowego przedstawiono na rys. 8.3. Zestawy dźwiękowych objawów podstawowych niesprawności silnika można znaleźć w książkach specjalistycznych. Należy jednak podkreślić, że wnioskowanie o niespraw-nościach silnika na podstawie wyników osłuchania wymaga dużego doświadczenia i wiedzy od diagnosty, a zdobycie tej wiedzy jedynie z podręczników jest niemożliwe.