Reklama
A A A

Współczesny przemysł samochodowy

Cechą charakterystyczną współczesnego przemysłu samochodowego jest produkcja wielkoseryjna. Liczby produkowanych przez pojedyncze wytwórnie pojazdów w ciągu roku wynoszą od kilkudziesięciu tysięcy w przypadku samochodów ciężarowych do kilkuset tysięcy samochodów osobowych. Jest oczywiste, że samochody nie są wytwarzane od początku do końca w jednej fabryce; wiele zespołów i elementów jest produkowanych w dziesiątkach mniejszych, pomocniczych wytwórni. Zespoły te są transportowane do głównej fabryki, gdzie wykonuje się końcowy montaż samochodu. Nie mniej istotną sprawą dla prawidłowego działania przemysłu motoryzacyjnego są problemy produkcji ogumienia samochodowego oraz paliw i smarów. Tymi zagadnieniami jednak zajmują się osobne, równie ogromne wytwórnie. Równie ważne jest zapewnienie wyprodukowanym samochodom prawidłowej obsługi technicznej, a także wystarczającej liczby części zamiennych. Ogrom problemów z tym związanych sprawia, że obsługą zajmują się zwykle oddzielne przedsiębiorstwa, działające w porozumieniu z wytwórniami pojazdów. Postęp techniczny w powiązaniu z bodźcami ekonomicznymi sprawia, że zmiany konstrukcji samochodów są dokonywane często, niejednokrotnie co roku. Powoduje to konieczność dynamicznego działania wytwórni pojazdów i wszystkich zakładów kooperujących, zmiana konstrukcji wymaga bowiem zwykle zmian w technologii. Wszystko to sprawia, że przemysł samochodowy jest jednym z przemysłów wiodących. Istotnym bodźcem do tak prężnego działania jest fakt, że z samochodami styka się każdy w codziennym życiu, a więc produkty przemysłu samochodowego są poddawane nieustannej, krytycznej ocenie odbiorców — użytkowników.