Reklama
A A A

Wskaźniki tablicy rozdzielczej

Szybkościomierz i licznik kilometrów 6 (rys. 2.72) wskazuje pręd­kość jazdy w km/h i liczbę przejechanych kilometrów (liczby czarne oznaczają pełne kilometry, a czerwone — dziesiąte części kilometra). Wskaźnik ciśnienia oleju (rys. 2.72) pokazuje ciśnienie oleju w ukła­dzie smarowania silnika. Prawidłowe ciśnienie oleju wynosi lH-5 kG/ /cm2. Po zauważeniu wskazań niezgodnych z podanymi natychmiast należy zwrócić się do stacji obsługi w celu przeprowadzenia przeglądu i naprawy. Jazda samochodem przy niewłaściwych wskazaniach ciśnie­nia oleju może doprowadzić do zniszczenia silnika. Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej, działający po włączeniu kluczykiem zapłonu, wskazuje temperaturę cieczy w układzie chłodze­nia. Temperatura cieczy powinna się utrzymywać w czasie jazdy w granicach 80-H90°C. Wskaźnik ilości paliwa wskazuje orientacyjnie ilość znajdującego się w zbiorniku paliwa. W celu dokładnego określenia ilości paliwa należy się posłużyć wkręconą w zbiornik miarką. Wskaźnik wielkości prądu wskazuje wielkość prądu ładowania aku­mulatora, jeżeli wskazówka jest wychylona w prawo ( + ) oraz wielkość prądu wyładowania, jeżeli wskazówka jest wychylona w lewo (—). Gdy akumulator jest naładowany, wskazówka amperomierza zajmuje położenie 0 lub jest nieznacznie wychylana w kierunku ( + ). Przed wprowadzeniem zegarów elektrycznych stosowane były zegary mechaniczne. Zegar czasowy obecnie (rys. 2.74) ma napęd elektryczny. Godziny nastawia się za pomocą pokrętki 1, umieszczonej na tylnej ściance zegara u dołu. Bliżej środka tylnej ścianki zegara znajduje się bezpiecznik 2, który włącza się przez przyciśnięcie. Przełącznik oświetlenia wskaźników 14 (rys. 2.72) ma trzy położenia. Wskaźniki na tablicy rozdzielczej są oświetlone jasnym światłem, gdy gałka przełącznika znajduje się w lewym położeniu. Przy prawym położeniu przełącznika wskaźniki są oświetlone światłem przyćmio­nym, a przy środkowym — oświetlenie wskaźników jest wyłączone. Oświetlenie wskaźników działa tylko przy włączonych światłach ze­wnętrznych samochodu. Kierunkowskazy włącza się przełącznikiem 11 (rys. 2.72). Dźwignia w górnym położeniu włącza prawe kierunkowskazy, w położeniu dol­nym — lewe kierunkowskazy. Równocześnie z włączeniem kierunko­wskazów zapala się lampka kontrolna po prawej lub lewej stronie zestawu wskaźników i przypomina o włączonych kierunkowskazach.