Reklama
A A A

Wiercenie kanałów olejowych w czopach wału

Kanały olejowe zwykle wymagają wiercenia przy kilku położeniach wału. Do tych operacji stosuje się specjalizowane wielowrzecionowe i wie­lostronne półautomaty wiertarskie. Sposób ustawienia wału i narzędzi na jednej z takich obrabiarek przedstawiono na rys. 272. Przed wierceniem kanałów olejowych zwykle pogłębia się nawier­cenia wstępne w celu ułatwienia prowadzenia wierteł przy rozpoczęciu skrawania, które jest utrudnione ze względu na znaczny kąt pochylenia otworów względem powierzchni wału. Nawiercenia te pogłębia się czę­sto na tych samych obrabiarkach, na których wierci się otwory. W nie­których zakładach operację tę wykonuje się za pomocą wiertarek ręcz­nych, mocując wał w specjalnym przyrządzie z tulejkami wiertarskimi służącymi do prowadzenia pogłębiaczy (rys. 273). Wiercenie takich otworów jest połączone z pewnymi trudnościami z powodu złego odprowadzania wiórów i nagrzewania się wierteł. Dla­tego przy wierceniu tych otworów należy często przerywać posuw i wy­ciągać wiertło w celu oczyszczenia go z wiórów. Na półautomatach wiertarskich stosowanych do omawianych operacji wiertło często jest wypro­wadzane samoczynnie i potem znów zostaje wprowadzone do pracy.