Reklama
A A A

Wiercenie i rozwiercanie

Wiercenie i rozwiercanie otworów przeprowadza się najczęściej razem z całkowitą obróbką mechaniczną poszczególnych elementów. Operacje te bywają wykonywane również przy montażu, np. w przypadku kiedy za­chodzi konieczność wspólnej obróbki otworów w dwóch lub więcej ele­mentach, które łączy się dopiero w procesie montażu. Wiercenie otworów przy montażu wykonuje się najczęściej za pomocą ręcznych wiertarek elektrycznych lub pneumatycznych. Rozwiercanie wykonujemy rozwiertakami ręcznymi, a gwintowanie — gwintownikami ręcznymi. Oprócz wymienionych operacji pomocniczych przy montażu spotyka się jeszcze inne, jak np. gięcie rur instalacji zasilania paliwa, smarowania lub chłodzenia.