Reklama
A A A

WARUNKI TECHNICZNE OBRÓBKI WAŁKÓW ROZRZĄDCZYCH

Przy obróbce wałków rozrządczych należy zapewnić spełnienie na­stępujących warunków technicznych: a)dokładność średnic oporowych czopów wałków wg 2 klasy; b)stożkowość i owalność tych czopów nie większą zwykle niż 0,01 0,02 mm; c)tolerancje średnic walcowych odcinków powierzchni krzywek w granicach 0,04 ~ 0,05 mm; d)tolerancje kątowego przesunięcia krzywek w granicach 1 2° dla silników do samochodów i 2 4° dla silników do ciągników; e)tolerancje wysokości krzywki 0,1 0,12 mm; f)bicie środkowych czopów względem czopów skrajnych nie prze­kraczające 0,015 0,04 mm; g)odchyłki od założonego profilu krzywek w granicach 0,02 4* 0,05 mm; h)bicie czoła kołnierza do osadzenia zębatego względem czopów oporowych nie przekraczające 0,010,02 mm; i)gładkość powierzchni czopów i krzywek nie niżej 8 klasy dla sil­ników do ciągników i nie niżej 9 klasy dla silników do samochodów. Twardość powierzchni hartowanych czopów i krzywek wynosi zwy­kle 54- 62 HRC.