Reklama
A A A

WARUNKI TECHNICZNE OBRÓBKI KADŁUBÓW

Dokładność obróbki głównych powierzchni kadłubów charakteryzują następujące, przeciętne dane dotyczące w tym przypadku kadłuba bez wstawianych tulei: a)Dokładność obróbki gładzi cylindra powinna odpowiadać 2, i 3 klasie. Stożkowatość i owalność tych otworów na całej długości gładzi zwykle powinna się mieścić w granicach 0,025 0,015 mm *). b)Dokładność obróbki otworów głównych łożysk wału korbowego powinna odpowiadać przy panewkach cienkościennych 1 klasie. Stożkowość i owalność tych otworów na całej długości kadłuba dopuszcza się w wysokości 50 70% pola tolerancyjnego otworu. c)Dokładność obróbki otworu na wałek rozrządu powinna odpowia­dać 2 klasie. Stożkowość i owalność na całej długości kadłuba może wyno­sić 50 5 70% pola tolerancyjnego otworu. d)Dokładność obróbki otworów w prowadnicach zaworów (ostatecz­nie obrabia się je często po wtłoczeniu w kadłub) powinna odpowiadać klasie 2 2a. e)Odchyłkę od prostopadłości osi cylindrów względem osi wału kor­bowego dopuszcza się w wysokości 0,03 0,07 mm na całej długości cylindrów. f)Nierównoległość osi otworów łożysk wału korbowego i rozrządczego nie może przekraczać 0,08 0,15 mm na całej długości kadłuba. g)Bicie stożkowych powierzchni gniazd zaworów względem osi pro­wadnic nie powinno przekraczać 0,015 0,04 mm. 8) Odchyłki od płaskości głównych powierzchni kadłuba: h)górnej i dolnej płaszczyzny — 0,02 0,08 mm na długości 100 mm; i)przedniego i tylnego czoła — 0,08 0,12 mm na całej długości; j)płaszczyzn bocznych — 0,15 0,3 mm na całej długości. Gładkość głównych powierzchni obrobionych powinna odpowiadać: na gładzi cylindra — 1012 klasie według normy GOST 278951; w otworach na cienkościenne panewki łożysk wału korbowego —• 9 10 klasie; w otworach na łożyska wałka rozrządczego — 7 klasie. Gładkość powierzchni stożkowych gniazd zaworów powinna odpo­wiadać 9lO klasie; powierzchnia otworów prowadnic i otworów na popychacze — 7 8 klasie. Kadłuby podlegają sprawdzeniu na szczelność pod ciśnieniem wody 3 5 atn w ciągu 2.7"3 minut. Niekiedy wewnętrzne powierzchnie skrzyni korbowej i komory za­worowej przed obróbką maluje się przez natrysk lakierem olejoodpornym. Ma to na celu zapewnienie gładkości powierzchni wewnętrznych i zabez­pieczenie przed odpryskiwaniem od ścianek odlewu żeliwnego przywar­tego piasku przymodelowego i masy formierskiej, które mogłyby zanie­czyszczać olej w czasie użytkowania silnika.