Reklama
A A A

WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE TULEI

Właściwości eksploatacyjne i długotrwałość silnika tłokowego w znacznym stopniu zależą od jakości wykonania tulei. Przez Komitet Normalizacyjny ZSRR została wydana norma GOST 655-52, w której ustalono warunki techniczne dotyczące tulei cylindrowych. Główne wymagania techniczne dotyczące tulei cylindrowych ustalono, jak następuje: a)tolerancje średnicy gładzi — wg 2 klasy dokładności w silnikach ciągnikowych i powyżej 2 klasy w szybkobieżnych silnikach samochodo­wych 1); b)odchyłki od prawidłowego kształtu otworu (owal, stożek) — 0,015-^0,03 mm na całej długości tulei; c)tolerancja średnic powierzchni zewnętrznych tulei mokrych (obrzeża ustawcze) — zwykle nie niżej 3 klasy dokładności, a tulei su­chych — nie niżej 2 klasy; d)bicie obrzeży ustawczych tulei mokrych względem gładzi — około 0,10 mm, a tulei suchych — 0,03-4-0,05 mm; 5) bicie czoła oporowego kołnierza względem gładzi — 0,02-=-0,03 mm. Powierzchnia gładzi powinna być wykonana wg 9-=-10 klasy gład­kości; powierzchnia obrzeży ustawczych wg 7—8 klasy gładkości. Tuleje suche podobnie jak mokre hartuje się przed obróbką wykań­czającą. Twardość tulei przy hartowaniu głębokim zawiera się zwykle w gra­nicach: 363-=-444 HB. Przy hartowaniu powierzchniowym prądami wy­sokiej częstotliwości twardość powierzchni gładzi wynosi 40-50 HRC.