Reklama
A A A

WARUNKI TECHNICZNE

Dokładność obróbki głównych powierzchni wałów korbowych silni­ków do samochodów i ciągników jest bardzo wysoka. Charakteryzują ją dalej wymienione wymagania (rys. 255). Czopy korbowe i główne obrabia się zwykle według 2 klasy do­kładności. Dopuszczalna stożkowość czopów dla większości wałów samochodo­wych wynosi 0,01 mm, a dla większości wałów ciągnikowych — 0,015 mm. Dopuszczalna owalność czopów wynosi 0,006 mm dla wałów do samo­chodów osobowych, 0,01 mm dla wałów do samochodów ciężarowych i 0,015 mm dla wałów do ciągników. Dopuszczalna nierównoległość osi czopów głównych i korbowych dla silników do ciągników nie może przekroczyć 0,02 mm na długości 100 mm. W większości wałów silników samochodowych nie przekracza ona 0,01 mm na całej długości każdego czopa korbowego. Dopuszczalna mimośrodowość czopów i odchylenie od prostoliniowości osi wynosi 0,0250,035 mm. Przy stosowaniu cienkościennych panewek bimetalowych tolerancje długości czopów powinny być również utrzymane w zacieśnionych grani cach. Długość czopów korbowodowych utrzymuje się wtedy przy zacho­waniu tolerancji 0,050,15 mm, długość czopów głównych — przy tole­rancjach 0,10,3 mm. W omawianych konstrukcjach wałów należy dokładnie utrzymać wymiary liniowe, określające położenie obrzeży poszczególnych czopów względem oporowego czoła wału. Gładkość obrabianych powierzchni czo­pów korbowych i głównych wałów korbowych silników ciągnikowych nie powinna być niższa niż wg 8 klasy normy GOST 278951, a czopów wałów samochodowych nie niższa niż wg 10 klasy. Szczególnie wysokie wyma­gania pod względem gładkości powierzchni stawia się czopom wałów współpracujących z łożyskami z brązu ołowiowego. Wały korbowe powinny być wyważone dynamicznie. Dokładność wyważenia zależy od przeznaczenia silnika, ilości czopów i liczby obrotów na minutę i waha się dla silników samochodowych od 15 do 40 Gem na ramieniu korby.