Reklama
A A A

Warsztat naprawczy

W warsztacie naprawczym mechanika oddziałowego wykonuje się naprawy bieżące obrabiarek produkcyjnych oraz obróbkę niektórych czę­ści zamiennych do obrabiarek. Ilość maszyn w warsztacie przyjmuje się w stosunku procentowym do liczby obsługiwanych urządzeń produkcyjnych (dla małych warszta­tów 4 5%, dla średnich 3 5 5%, dla dużych 2,5 j 3%). Powierzchnię dla jednej obrabiarki w warsztacie naprawczym przyj­muje się w granicach 25 ~ 28 m2; do powierzchni tej wliczono powierz­chnię stanowisk ślusarskich, pomieszczenia dla sprzątaczek i smarowni­ków oraz miejsce na magazyn części zamiennych i innych materiałów. W dużych zakładach przewiduje się oddzielne pomieszczenie dla obsługi gospodarki energetycznej. W oddziałach średnich i małych powierzchnię warsztatu naprawczego powiększa się o 20°/o dla obsługi go spodarki energetycznej.