A A A

Uszczelnianie nadwozia

W niektórych samochodach woda przecieka pod uszczelką przedniej lub tylnej szyby. Przyczyną tego stanu jest nierównomierne przylega­nie uszczelki gumowej do blach nadwozia, szczególnie na łukach szyb lub na połączeniach samej uszczelki. Chcąc usunąć usterkę, należy odchylić wargę uszczelki i miejsce puste wypełnić specjalną pastą uszczelniającą M.K. Dla pewności można też pod pozostałe miejsca uszczelki wsunąć cienki wałeczek zrobiony z tejże masy, co z pew­nością zabezpieczy całkowicie przed przeciekami wody do wnętrza pojazdu. Zdarza się, że woda może przeciekać przez szybki obrotowe w przed­nich drzwiach. Należy wówczas sprawdzić, czy przyczyną jest wadliwa uszczelka, czy też zbyt słabo dociśnięta szybka do krawędzi uszczelki. Uszczelkę popękaną lub odkształconą należy wymienić na nową. W innym przypadku wystarczy podgiąć wystający z drzwi zaczep klameczki, co zwiększy nacisk szybki na uszczelkę, a tym samym usunie przeciek. Przy pozostałych szybach należy sprawdzić, czy prawidłowo są osa­dzone w rynienkach i czy po zamknięciu górnymi krawędziami przy­legają na całej długości do górnych ramek drzwi. Uszczelnienie drzwi stanowią dwie uszczelki: zewnętrzna — przy­klejona na obwodzie drzwi i wewnętrzna — przybita gwoździami do obrzeża otworu drzwiowego. Uszczelka zewnętrzna zabezpiecza przed przedostawaniem się kurzu i wody do wnętrza samochodu, wewnętrzna zaś spełnia rolę dodatko­wego uszczelnienia, które jest jednocześnie elementem wykańczającym otwór drzwiowy. Prawidłowość przylegania uszczelki zewnętrznej sprawdza się przez natarcie kredą. Po zamknięciu, a następnie otwar­ciu drzwi uzyskuje się odcisk na nadwoziu. Miejsce z brakiem odcisku będzie wskazywać nieszczelność. Aby uszczelnić to miejsce, należy podkleić pasek gumowy między uszczelką a drzwiami. Do podklejania używa się kleju, ogólnie dostępnego pod nazwą handlową Butapren. Przed klejeniem z powierzchni uszczelki należy usunąć zanieczysz­czenia za pomocą papieru ściernego, po czym nasmarować obie po­wierzchnie klejone klejem. Po przeschnięciu przez około 15 minut posmarować po raz drugi tylko drzwi i uszczelkę przykleić. Po przedostaniu się wody lub kurzu do bagażnika należy zwrócić uwagę na uszczelkę pokrywy bagażnika. W starszych typach samocho­dów Warszawa uszczelka zamontowana w rynience nasiąkała wodą i była siedliskiem rdzy. Powodowało takie ubytki blachy, że odpa­dała częściowo i sama rynienka. Naprawę nadwozia w takim stanie może przeprowadzić tylko specjalistyczny warsztat blacharski. W każdym przypadku należy starą uszczelkę usunąć, oczyścić ry­nienkę z rdzy, polakierować ją, a następnie przykleić nową uszczelkę na krawędzi tejże rynienki. Zapobiegnie to na przyszłość zniszczeniu blach nadwozia, a jednocześnie dobrze uszczelni bagażnik. Przy okazji należy sprawdzić obrzeże samej pokrywy bagażnika, gdyż i ono może być naruszone przez korozję. W nowych typach samochodów usterka ta nie występuje, a niesz­czelność polega zwykle na zerwaniu lub odklejeniu się uszczelki, co łatwo można samemu usunąć. W celu uzyskania szczelności nadwozia i zabezpieczenia go przed przenikaniem kurzu i wody, należy sprawdzić połączenie blach i ewen­tualnie uszczelnić je pastą uszczelniającą, a następnie pomalować la­kierem.