Reklama
reflex.com.pl
A A A

Ustawienie kół kierowanych

Odpowiednie ustawienie kół kierowanych zapewnia samoczynne powracanie skręconych kół do położenia jazdy na wprost oraz samoczynne utrzymywanie przez samochód kierunku jazdy na wprost. Prawidłowe ustawienie kół ułatwia prowadzenie samochodu, natomiast ich wadliwe ustawienie powoduje występowanie niewielkich poślizgów na styku opon z jezdnią, utrudniających utrzymywanie kierunku jazdy oraz znacznie przyspieszających zużycie ogumienia. Ustawienie kół kierowanych określają następujące parametry: kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy 5, kąt pochylenia sworz­nia zwrotnicy P, kąt pochylenia koła Y oraz zbieżność kół (Si, S2) (rys. 3.70). Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy 8 tworzą: kierunek pionu i oś sworznia zwrotnicy widziane w kierunku osi obrotu koła. Takie ustawienie sworznia zwrotnicy sprawia, że przedłużenie osi sworznia przecina płaszczyznę jezdni w punkcie A, wyprzedzającym punkt B styku ogumienia z jezdnią. Kąt & zawiera się zwykle w granicach 0-v-4°. Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy (3 tworzą: kierunek pionu i oś sworznia zwrotnicy widziane z przodu pojazdu. Kąt pochylenia koła y tworzą: kierunek pionu i płaszczyzna symetrii koła. Kąty pochylenia sworznia zwrotnicy (3 i pochylenia koła Y umożliwiają dobranie najkorzystniejszej odległości między punktami C i D. Odległość ta zazwyczaj wynosi kilka do kilkunastu milimetrów przy wartościach kątów: |3 = 4-r-8° oraz Y = 0^-2°. • Zbieżnością kół nazywa się różnicę (Si — S2) między rozstawami kół kierowanych mierzonymi z tyłu i z przodu, równolegle do jezdni, na wysokości osi obrotu kół. Takie ustawienie kół stosuje się ze względu na siły oporów ruchu samochodu, które działają na każde koło w kierunku przeciwnym ruchowi samochodu. Na kołach występują więc momenty rozchylające koła kierowane, które (w ramach sumarycznych luzów i sprężystości elementów mechanizmu zwrotniczego) sprawiają, że podczas jazdy koła ustawiają się wzajemnie równolegle. Zbieżność kół wynosi od zera do kilku milimetrów. W przypadkach, w których koła kierowane są także napędzane, niekiedy stosuje się rozbieżne ku przodowi ustawienie kół.