Reklama
A A A

Usprawnienia

Tablica rozdzielcza samochodu Warszawa jest przystosowana do za­montowania odbiornika radiowego. Wybór odbiornika radiowego na­leży do posiadacza samochodu. Najbardziej typowymi odbiornikami radiowymi, przy montażu których nie ma potrzeby wykonywania przeróbek w zamocowaniu, są radia: Berlin produkcji NRD, TR-65 produkcji węgierskiej i Admirał produkcji polskiej. Nie znaczy to, że innych typów nie należy instalować. Dla zorien­towania przyszłych nabywców odbiornika, którzy montaż będą prze­prowadzać we własnym zakresie, na rysunkach 3.1 i 3.2 pokazano sposób instalowania odbiornika radiowego Berlin. Różnice w sposobie zamocowania wymienionych odbiorników są minimalne. Należy pamiętać ogólne zasady montażowe: układ zapłonowy silnika musi być wyposażony w elementy prze­ciwzakłóceniowe w postaci ekranowanych końcówek z opornikami na świece zapłonowe; przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy odbiornik jest dostosowany do napięcia 12 V i czy plus akumulatora ( + ) jest połączony z masą; sprawdzić, czy jest bezpiecznik przewidziany instrukcją fabryczną odbiornika radiowego, dodawaną przy zakupie; przewód zasilający podłączyć do zacisku zapalniczki do papierosów (najwygodniejszy sposób). Przed montażem anteny należy sprawdzić jakiej średnicy powinien być wywiercony otwór w błotniku. Dla przykładu przy odbiorniku radiowym Berlin otwór na antenę powinien mieć średnicę 20 mm.