Reklama
A A A

Urządzenia zabezpieczające samochód przed kradzieżą

Jak powszechnie wiadomo, nawet bardzo dobre zamki drzwiowe i wyłączniki zapłonu w samochodach nie stanowią dla złodziei pro­blemu. Stąd też stosuje się różnego typu urządzenia utrudniające kra­dzież, bowiem w większości przypadków sam ich widok zniechęca zło­dziei. Biorąc pod uwagę fakt, że tematy z zakresu usprawnień podawane są z myślą o możliwości wykonania ich we własnym zakresie, opisane jest dość proste urządzenie mechaniczne, zabezpieczające, widoczne z zewnątrz pojazdu. Polega ono na zabezpieczeniu kierownicy przez nałożenie na dźwig­nię zmiany biegów rurki, która musi zakrywać również nakrętkę, a oby­dwa ramiona obejmujące ramię kierownicy zamknięte są kłódką. Szkic z zasadniczymi wymiarami pokazano na rysunku 3.12. Zakoń­czenia wewnętrznej powierzchni rurki oraz końce ramion ruchomych należy wykleić miękkim suknem w celu ochrony powierzchni układu kierowniczego przed porysowaniem lub starciem lakieru. Można wykonać również zabezpieczenie przed kradzieżą przez włą­czenie w obwód zapłonowy wyłącznika dopływu prądu, który można ukryć w miejscu łatwo dostępnym, w zasięgu ręki kierowcy i jed­nocześnie niewidocznym z siedzenia kierowcy. Poza wspomnianym, elementarnym prostym urządzeniem, wbudo­wywane są zabezpieczenia bezwładnościowe, zwierające sygnał alarmo­wy włączający się pod wpływem poruszania lub kołysania samochodu.