Reklama
A A A

Układ zasilania wtryskowego

Zastosowanie jednego gaźnika do zasilania kilku cylindrów silnika nie zapewnia dostarczenia do każdego cylindra identycznej mieszanki, o takim samym składzie i takim samym stopniu wymieszania i odparowania paliwa. Ponadto gażnik, pomimo swych stosunkowo skomplikowanych urządzeń, przygotowuje mieszankę, której skład w zasadzie jest uzależniony jedynie od podciśnienia w przewodzie dolotowym silnika. Zastosowanie zasilania wtryskowego w znacznym stopniu usuwa te niedogodności. Polega ono na okresowym (lub niekiedy ciągłym) dostarczaniu paliwa w pobliże zaworów dolotowych wszystkich cylindrów metodą wtrysku. Ilość podawanego paliwa jest sterowana urządzeniem mechanicznym lub elektronicznym. Urządzenie to dostosowuje dawkę paliwa do aktualnego Regulator^, ciśnienia po/im obciążenia i prędkości obrotowej silnika, do stopnia jego nagrzania, do temperatury otoczenia itd. Schemat układu zasilania wtryskowego sterowanego elektronicznie przedstawia rys. 2.77. Do urządzenia sterującego 7 są wprowadzane dane (sygnały elektryczne) określające aktualny stan pracy silnika. Tymi danymi, przekazy wanymi przez czujniki, są zwykle: obciążenie silnika (otwarcie przepustni-cy) — czujnik 1, prędkość obrotowa — czujnik 2, temperatura powietrza w przewodzie dolotowym — czujnik 3, temperatura cieczy chłodzącej — czujnik 4, kąt wyprzedzenia zapłonu — czujnik 5, a niekiedy także stan naładowania akumulatora — czujnik 6. Urządzenie 7 przetwarza te dane sterując pracą wtryskiwaczy 8, czyli zmieniając odpowiednio ilość wtryskiwanego paliwa i chwilę jego wtrysku. Podczas rozruchu jest uruchamiany dodatkowy wtryskiwacz 9. Ciśnienie paliwa w układzie wtryskowym wytwarza pompa 10.