Reklama
A A A

Układ zasilania i wydechu

Układ zasilania silnika jest to zespół urządzeń i przewodów dopro­wadzających paliwo oraz powietrze i wytwarzających z nich mieszan­kę palną. Do układu zasilania zalicza się zwykle także przewody wydechowe i tłumik wydechu spalin ze względu na to, że przewód ssący stanowi' często jedną całość z przewodem wydechowym. Układ zasilania powinien zapewniać: możliwie najniższe zużycie paliwa, odpowiednie właściwości dynamiczne samochodu, niezawodność działania i dużą trwałość silnika, niezawodność działania poszczególnych elementów układu, łatwość ich obsługi oraz naprawy, ograniczoną emisję związków szkodliwych dla zdrowia. Ostatni warunek do niedawna nie był brany pod uwagę przez pro­ducentów silników. Obecnie jednak jest on bardzo istotny, gdyż we­dług obowiązujących norm międzynarodowych wydzielanie tlenku węgla z układu wydechowego podczas pracy silnika na biegu jałowym nie może przekraczać 4,5°/o objętości spalin. Ze względu na funkcjonalność poszczególnych urządzeń i przewo­ dów gaźnikowy układ zasilania (rys. 7.1) dzieli się na trzy zasadnicze części: doprowadzenie paliwa: zbiornik, filtr, pompa i przewody, doprowadzenie powietrza: filtr, przewód i tłumik szmerów ssania, wytworzenie i doprowadzenie mieszanki: gaźnik i przewód ssący. Zwykle układ zasilania silnika gaźnikowego (rys. 7.1) składa się ze zbiornika paliwa 1, filtru paliwa 2, filtru powietrza 5, pompy pali­wa 4, gaźnika 7, przewodów ssącego 8 i wydechowego 9, tłumika szmerów ssania 6, tłumika wydechu 10, czujnika i wskaźnika poziomu paliwa w zbiorniku oraz przewodów paliwa 3. Pod wpływem podciśnienia, wytwarzanego przez pompę, paliwo ze zbiornika 1 przez filtr 2 przewodami 3 napływa do pompy paliwa 4, skąd jest tłoczone do gaźnika 7. W gaźniku paliwo zostaje rozpylone na drobne cząstki, częściowo odparowuje i jednocześnie miesza się z powietrzem, które napływa z zewnątrz przez filtr 5. W wyniku tego powstaje mieszanka paliwa, tj. mieszanka powietrza i paliwa w po­staci par paliwa i rozproszonych w powietrzu drobnych cząstek pali­wa. Wskutek podciśnienia, wytwarzanego przez tłoki podczas suwów ssania, mieszanka paliwa z gaźnika 7 przewodem ssącym 8 dopro­wadzana jest do cylindrów silnika. Gazy spalinowe są odprowadzane do atmosfery przez przewód wydechowy 9 i tłumik wydechu 10.