A A A

Układ wylotowy

Układ wylotowy służy do odprowadzania spalin z silnika poza obrys pojazdu. Składa się on z następujących zasadniczych zespołów: • kolektora wylotowego, • rury wylotowej, • tumi-ków oraz — w silnikach dwusuwowych — • komór rozprężnych. Kolektor wylotowy łączy wyloty wszystkich przewodów wylotowych silnika (ze wszystkich cylindrów) w jeden przewód o większej średnicy, odprowadzający spaliny do rury wylotowej. Kolektory wylotowe z reguły są wykonywane jako odlewy żeliwne. W silnikach o układzie widlastym lub przeciw-sobnym stosuje się zwykle dwa kolektory, każdy do jednej gałęzi cylindrów. Tłumiki zmniejszają hałas towarzyszący wylotowi spalin z cylindrów silnika. Ich działanie polega na stopniowym rozprężaniu gazów w czasie przechodzenia przez labiryntowe przegrody wewnątrz tłumika. Stosuje się jeden lub więcej tłumików. Komory rozprężne. W silnikach dwusuwowych wypływające z silnika spaliny przechodzą przez komorę rozprężną. Głównym zadaniem tej komory nie jest zmniejszanie hałasu, lecz zapewnienie właściwego przebiegu fal ciśnienia w ko­lektorze wylotowym, co stanowi niezbędny warunek prawidłowej pracy silnika (zagadnienia te omawiano w p. 2.5.3). Także rodzaj i usytuowanie tłumików mają istotny wpływ na pracę silnika dwusuwowego. Tłumiki są połączone z silnikiem. Między sobą łączą się odcinkami rury wylotowej. W samochodach osobowych koniec rury wylotowej jest wyprowadzany z tyłu pojazdu. W dużych, długich samochodach ciężarowych koniec rury wylotowej jest wyprowadzany w bok pojazdu, a czasem — ku górze. W samochodach ze zblokowanym układem napędowym z napędem na tylne koła stosuje się zwykle jeden tłumik, umieszczony obok silnika (rys. 2.90).