Reklama
A A A

Układ rozrządu

Ze względu na nagrzewanie się podczas pracy elementów układu rozrządu, a przede wszystkim zaworów, konieczny jest określony luz między drążkiem popychacza a dźwignią zaworu lub między dźwignią a zaworem. Odpowiedni luz zapewnia szczelne przyleganie zaworów do gniazd podczas ich zamknięcia. Wskutek niedostatecznych luzów zawory nie przylegają dokładnie do gniazd i przez istniejące szcze­liny przedostaje się mieszanka palna lub gazy spalinowe. Nieprawidłowa regulacja luzów zaworów jest przyczyną obniżenia mocy silnika oraz wypalania się zaworów i ich gniazd. Pierwszym objawem nieprawidłowej regulacji jest charakterystyczny metaliczny stuk zaworów. Przyczyną wypalenia gniazd i powierzchni roboczej zaworów z re­guły jest nieprawidłowa regulacja luzów zaworów. Objawami wypa­lenia są: nierównomierna praca silnika, „strzały" w układzie ssącym i wydechowym oraz spadek mocy silnika. Jeżeli powierzchnia robocza zaworu została uszkodzona nieznacznie, to zawór można dotrzeć do gniazda specjalnym przyrządem przy użyciu pasty ściernej. W przypadku uszkodzenia gniazd, przed dotarciem zaworów należy przywrócić ich powierzchniom odpowiedni kształt za pomocą specjal­nych stożkowych frezów. W razie uszkodzenia przylgni grzybków zaworów przed dotarciem należy je przeszlifować. Zużyte prowadnice zaworów wymienia się na nowe. "Wskutek dłu­gotrwałej eksploatacji zużywają się krzywki i czopy wału rozrządu. Powoduje to zmianę luzów zaworów i pewną zmianę faz rozrządu. Przywrócenie odpowiedniego kształtu krzywek i szlifowanie czopów może być przeprowadzone tylko na specjalnych obrabiarkach w za­kładzie naprawczym. Charakterystycznym niedomaganiem mechanizmów rozrządu jest zużycie kołnierza wału rozrządu, wskutek czego powstaje niedopusz­czalny luz wzdłużny wału, objawiający się charakterystycznym stu­kiem podczas pracy silnika. Luz wzdłużny wału usuwa się przez założenie odpowiedniego pierścienia odległościowego.