Reklama
A A A

Układ korbowy

Wskutek nieprawidłowo przeprowadzonej naprawy, nieprawidłowej lub nieterminowej obsługi technicznej, a także wskutek niewłaściwej eksploatacji możliwe jest wystąpienie różnych niedomagań, które wpływają ujemnie na pracę silnika lub całkowicie ją uniemożliwiają. Niedostatecznie dokręcone śruby głowicy powodują utratę szczel­ności między kadłubem a głowicą. Wskutek tego do cylindrów silnika może przedostawać się ciecz chłodząca. Cylindry, do których przedo­staje się ciecz chłodząca, nie pracują, silnik nie rozwija pełnej mocy, zatrzymuje się podczas pracy i z trudnością daje się uruchomić. W celu przywrócenia szczelności między kadłubem a głowicą na­leży dociągnąć nakrętki w takiej kolejności i takim momentem, jakie są podane w instrukcji obsługi lub naprawy. Jeżeli dociągnięcie na­krętek nie przynosi pożądanego rezultatu, trzeba wymienić uszczelkę podgłowicową. Stosowanie paliw i olejów innych niż zalecane w instrukcji ob­sługi powoduje niepełne spalanie paliwa, wskutek czego na denkach tłoków odkłada się znaczna warstwa osadu węglowego (nagaru). Po­woduje to pogorszenie pracy silnika, narusza jego równowagę ciepl­ną, zmniejsza moc, natomiast zwiększa zużycie paliwa. Oprócz tego wzrasta zużycie tłoków i gładzi cylindrów, a wskutek zwiększonych luzów między tłokami a cylindrami gazy przedostają się do skrzyni korbowej, co powoduje obniżenie średniego efektywnego ciśnienia. O zużyciu tłoków świadczy dymienie silnika i stukanie tłoków w cylindrach. Objawami zużycia pierścieni tłokowych są: zwiększone dymienie silnika, zwiększone zużycie oleju, obniżenie mocy silnika i charakterystyczne (metaliczne) stuki podczas pracy. O zużyciu pierś­cieni tłokowych świadczy także zmniejszone ciśnienie sprężania, co sprawdza się okresowo za pomocą ciśnieniomierza (patrz rys. 12.7). Podczas pracy silnika może występować stukanie, spowodowane znacznym zużyciem sworzni tłokowych i ich obsady w nadlewach tłoków. Niedomaganie to usuwa się podczas naprawy silnika przez wymianę sworzni, tłoków i itulejek w główkach korbowodów. Wskutek pęknięcia pierścienia zabezpieczającego może nastąpić przesunięcie sworznia tłokowego i porysowanie gładzi cylindra. Typowymi niedomaganiami korbowodu są: zużycie tulejki jego główki oraz zgięcie trzona. Naprawa polega na wymianie tulejki, któ­rą po wciśnięciu rozwierca się na wymiar sworznia. Trzon korbowodu prostuje się na specjalnym przyrządzie, zwracając szczególną uwagę na równoległość osi główki i łba korbowodu. Podczas eksploatacji silnika zużywają się czopy główne i korbowe wału korbowego, a także może on ulec zgięciu wskutek nierówno­miernej pracy poszczególnych, cylindrów. Niekiedy zdarza się pęknię­cie wału korbowego, co z reguły prowadzi do zniszczenia silnika wskutek uszkodzenia kadłuba, korbowodów i innych elementów sil­nika. Wymienione niedomagania mogą być usunięte tylko podczas naprawy głównej silnika. Najczęściej jednak zużywają się łożyska korbowe i główne wału korbowego. Objawem zużycia lub uszkodzenia łożysk głównych jest spadek ciśnienia oleju i stuki o niskim tonie, dobrze słyszalne pod­czas szybkiej zmiany prędkości obrotowej wału korbowego, gdy sil­nik jest rozgrzany. Objawem zużycia łożysk korbowych są metaliczne stuki. Odznacza­ją się one znacznie wyższym tonem niż stuki łożysk głównych, lecz niższym niż stuki sworzni tłokowych. Zwiększenie prędkości obroto­wej wału korbowego powoduje zwiększenie intensywności stuków, po wyłączeniu zapłonu stuk zanika. Po zauważeniu stuków w łożyskach korbowych należy je wymienić.