Reklama
A A A

Układ korbowy

Obsługa układu korbowego polega na dopilnowaniu wymiany we właściwym czasie panewek łożysk głównych i korbowych oraz ewen­tualnie pierścieni tłokowych i tłoków, okresowym sprawdzaniu ciś­nienia sprężania w cylindrach, a także usuwaniu osadu węglowego (nagaru). Pomiar ciśnienia sprężania (rys. 10.3) w cylindrach silnika powinien odbywać się po nagrzaniu silnika do normalnej temperatury pracy. Z silnika należy wykręcić wszystkie świece, a w otwór świecy spraw- . dzanego cylindra wstawić końcówkę 3 manometru 1. Następnie cał­kowicie otworzyć przepustnicę gaźnika i na kilka sekund włączyć roz­rusznik. W ten sposób mierzy się ciśnienie kolejno we wszystkich cylindrach. Jeżeli silnik jest w dobrym stanie technicznym, to wartość ciśnienia w poszczególnych cylindrach powinna mieścić się w grani- cach przewidzianych normą fabryczną, a różnica ciśnień w poszczegól­nych cylindrach nie powinna przekraczać 10%. Bardziej szczegółowe wiadomości na temat sprawdzania ciśnienia sprężania w cylindrach silnika podane są na str. 338, natomiast sposób usuwania osadu węglowego omówiono w poprzednim podrozdziale.