Reklama
A A A

Układ chłodzenia powietrznego

Do obsługi układu chłodze­nia powietrznego (bezpośredniego) zalicza się: utrzymywanie ze­wnętrznych powierzchni chłodzących w czystości oraz kontrolę i regulację napięcia paska napędu wentylatora. Sposób postępo­wania przy regulacji napięcia paska jest taki jak omówiony wyżej. Niekiedy spotyka się układy chłodzenia powietrznego wypo­sażone w termostat włączający otwarty bądź zamknięty obieg powietrza (np. w samochodzie Polski Fiat 126p). W takich ukła­dach należy kontrolować pracę termostatu. Objawy niedomagań oraz sposób sprawdzania termostatu nie odbiegają od omówio­nych w przypadku chłodzenia pośredniego.