Reklama
A A A

Układ chłodzenia

Układ chłodzenia utrzymuje poszczególne elementy silnika w do­puszczalnych granicach temperatur oraz wyrównuje temperaturę w różnych jego częściach. Wskutek niewłaściwego chłodzenia może nastąpić przegrzanie lub przechłodzenie silnika. Przegrzanie silnika powoduje pogorszenie smarowania, sprzyja sa­mozapłonom i spalaniu detonacyjnemu, a wskutek zmniejszonego na­pełnienia cylindrów maleje moc silnika. W przypadku bardzo silnego przegrzania silnika powstają naprężenia cieplne, które mogą doprowa­dzić do zatarcia tłoka w cylindrze, urwania korbowodu, pęknięcia wa­łu korbowego, zniszczenia układu rozrządu lub całego silnika. Przechłodzenie silnika powoduje skraplanie się części paliwa, które rozrzedza olej na ściankach cylindrów, pogarszając jego właściwości smarne, co przyczynia się z kolei do nadmiernego zużycia gładzi cy-' lindrów. Pogarsza się również przebieg spalania, obniża się moc silni­ka, a zwiększa zużycie paliwa. W czterosuwowych silnikach o zapłonie elektrycznym są stosowane dwa zasadnicze sposoby chłodzenia: cieczą (pośrednie), przy którym ciepło od nagrzanych części odbierane jest przez ciecz i następnie odprowadzane do otaczającego powietrza, oraz powietrzem (bezpo­średnie), gdy ciepło jest odprowadzane bezpośrednio do otaczającego powietrza.