Reklama
A A A

Uchwyty pneumatyczne i hydrauliczne

Zastosowanie w szerokim zakresie do frezowania uchwytów pneuma­tycznych i hydraulicznych (z hydraulicznym przekazywaniem nacisków), szczególnie przy produkcji wielkoseryjnej i masowej, tłumaczy się tym, że umożliwiają one silne i szybkie zamocowanie. Zasada ich działania oparta jest na zastąpieniu mechanizmu śrubowego mechanizmem pneuma­tycznym lub hydraulicznym. Na rys. 179 pokazano przykład pneumatycznego uchwytu frezarskiego do jednoczesnego frezowania płaszczyzn A dwóch pokryw korbowodów czterema frezami tarczowymi 1. Podstawami obróbkowymi przedmiotu 2 jest poprzednio obrobiona płaszczyzna styku z trzonem korbowodu oparta w uchwycie o kątownik 3 oraz walcowe nie obrobione powierzchnie nadle-wów, które z jednej strony opierają się na pryzmatycznej powierzchni nieruchomego elementu 4, a z drugiej strony dociśnięte są dźwignią 5, obracającą się dokoła osi 6. Mechanizm mocujący składa się z cylindra 7, tłoka 8 i tłoczyska 9. Do chwili zamocowania przedmioty są podtrzymy­wane sprężynami 10. Opisany uchwyt jest szybkomocującym uchwytem stosowanym w produkcji masowej. Przykład uchwytu z hydraulicznym mocowaniem przedmiotów pokaza­no na rys. 180. Przedmioty 1, o kształcie prostopadłościanów, przystawia się do ścian oporowych 2 i 3. Ponieważ wymiar h nie jest jednakowy dla wszystkich przedmiotów, ich ścianki A nie tworzą jednej płaszczyzny i wobec tego przedmiotów tych nie można docisnąć do ściany oporo­wej 2 jednym sztywnym elementem. W tym przypadku do mocowania przedmiotów służy dźwignia 4 z jednej strony osadzona wahliwie na sworzniu 5, z drugiej zaś strony przyciągana do przedmiotów nakrętką 6, umieszczoną na śrubie oczkowej 7. W dźwigni 4 wykonany jest jeden otwór podłużny oraz szereg połączonych z nim dokładnych otworów poprzecz­nych. W otworach poprzecznych osadzone są tłoczki 8, z których każdy dociska jeden przedmiot. Docisk ten uzyskuje się w wyniku działania na tłoczki wysokiego ciśnienia cieczy powstającego przy dokręcaniu nakręt­ki 9. Najczęściej stosowaną do tego celu cieczą jest roztwór parafiny w ben­zynie, dlatego uchwyty te nazywa się często „parafinowymi". Do zalet hydraulicznego mocowania należy zaliczyć: równomierny roz­kład nacisków na wszystkie przedmioty, możliwość szybkiego i silnego mocowania oraz łatwość obsługi.