Reklama
A A A

Uchwyty imadłowe

Uchwyty imadłowe możemy podzielić na dwie grupy: uchwyty imadłowe o szczękach specjalnych oraz uchwyty specjalne o zasadzie działania zbli­żonej do imadła. Zwykłe imadło maszynowe, w którym normalne szczęki zastąpiono specjalnymi, może być bardzo pożyteczne przy frezowaniu. Na rys. 176 pokazano przykład specjalnych szczęk z wahliwą wkładką 1 do mocowania przedmiotów kształtowych 2. Do tej grupy możemy zaliczyć również imadła obrotowe, które umożliwiają zmianę położenia przedmiotu do obróbki kilku jego powierzchni. Przykład prostego uchwytu działającego na zasadzie imadła pokazano na rys. 177. Jest to uchwyt do frezowania pokryw łożysk głównych wału korbowego. Uchwyty o zasadzie działania zbliżonej do imadła stosowane są najczęściej do mocowania kilku lub kilkunastu przedmiotów jedno­cześnie. Na rys. 178 pokazano przykład takiego uchwytu do jednoczesnego frezowania rowków w czterech okrągłych przedmiotach 1. W tym przy­padku przedmioty ustawia się w wytoczenia wykonane w części 2 i zaci­ska śrubą 3 przy użyciu docisków 4. Na środku części 2 znajduje'się usta-wiak kątowy 5.