Reklama
A A A

Teoria ruchu samochodu

Wiadomości wstępne Teoria ruchu samochodu jest to nauka zajmująca się mechaniką ruchu po­jazdu, a więc całokształtem zaga­dnień związanych z poruszaniem się pojazdu i działającymi nań siłami. Poznanie zależności określających wpływ różnych czynników na własności ruchowe pojazdu umożliwia właściwą jego konstrukcję i eksploata­cję. Doryczy to szczególnie doboru optymalnego dla danego pojazdu silnika i układu napędowego oraz założeń konstrukcyjnych tych układów, które w decydujący sposób wpływają na własności ruchowe (a więc też na bez­pieczeństwo ruchu) pojazdu — układów hamulcowego i kierowniczego. Oprócz analizy własności ruchowych samochodu teoria ruchu zaj­muje się także takimi zagadnieniami, jak ekonomiczne własności pojazdów oraz zasady ruchu pojazdów w różnych sytuacjach drogowych.