A A A

Szlifowanie tłoków

Tłoki okrągłe szlifuje się na szlifierkach bezkłowych, model 3182 i 3183. Tłoki z płaszczami cylindrycznymi szlifuje się z posuwem wzdłuż­nym przelotowym, w dwóch operacjach — wstępnej i wykańczającej (wstępna w dwóch, trzech przejściach, wykańczająca — w dwóch). Przy wytwarzaniu tłoków żeliwnych z tulejkami na sworzeń tłoko­wy, wciska się je między operacjami szlifowania wstępnego i wykań­czającego. W niektórych fabrykach ciągników po pierwszym szlifowaniu wyko­nuje się wygładzające toczenie główki tłoka jednocześnie z wykańczają­cym nacinaniem rowków. Do operacji tej tłok ustawia się na zewnętrz­nej szlifowanej powierzchni płaszcza i opiera o dolne krawędzie płaszcza. Przed szlifowaniem bezkłowym ścina się nadlewek centrujący i planuje denko. W niektórych zakładach szlifuje się jednocześnie na szlifierkach bezkłowych okrągły płaszcz i główkę tłoka. Obróbkę wykonuje się stop­niowymi tarczami szlifierskimi przez wcinanie. Przy bezkłowym szlifo­waniu tłoków z płaszczami stożkowymi stosuje się niekiedy odpowiednio ukształtowane tarcze ścierne. Płaszcze owalne szlifuje się wg kopiału na szlifierkach do wałków, Przy szlifowaniu tłoków aluminiowych wg kopiału na szlifierkach do wałków, ustawia się je wg wewnętrznych pasów płaszcza, dociska kłem do krawędzi płaszcza i wprawia w ruch obrotowy za pomocą sworznia przesuniętego przez otwory. Kopiał w postaci owalnej krzywki obraca się i odpowiednio oddziałuje na głowicę szlifującą. Szlifuje się przez wci­nanie. Stosowane obecnie obrabiarki wyposażone są w przyrządy do mie­rzenia części w czasie biegu maszyny i pracują według cyklu półautoma­tycznego.