Reklama
A A A

Szlifowanie czopów głównych i korbowodowych

Szlifowanie czopów głównych dzieli się na zgrubne i wykańczające, przy czym szlifowanie zgrubne przeprowadza się przed obróbką cieplną (dzięki temu zmniejsza się możliwość powstawania pęknięć przy hartowaniu). Szlifowanie czopów głównych po obróbce cieplnej często dzieli się dodat­kowo na dwie odrębne operacje: szlifowanie wygładzające i szlifowanie wykańczające. Większość wytwórni wykonuje szlifowanie czopów korbowodowych rów­nież w dwóch operacjach — zgrubne przed obróbką cieplną i wykańcza­jące po obróbce cieplnej. W niektórych przypadkach przy starannym to­czeniu szlifowanie ogranicza się do jednej operacji po obróbce cieplnej. Szlifierki ogólnego przeznaczenia stosowane są jedynie do obróbki czo­pów głównych w produkcji małoseryjnej. W produkcji wielkoseryjnej i masowej używa się szlifierek specjalnych. Obrabiarki te odznaczają się dużą sztywnością i zwykle mają napęd dwustronny. Ściernice wykonuje się o dużych średnicach (750r1000 mm), ponieważ muszą one przechodzić swobodnie między ramionami wykorbień. Szlifowanie czopów głównych i korbowodowych przy użyciu specjal­nych szlifierek z reguły przeprowadza się posuwem poprzecznym ściernicy o szerokości równej długości czopa. Jedynie przy obróbce dłuższych czo­pów wałów korbowych silników lotniczych lub innych większej mocy sto­suje się niekiedy odmienne metody szlifowania. Przy szlifowaniu poprzecz­nym trzeba obciągać diamentem nie tylko powierzchnię walcową ściernicy, lecz i jej powierzchnię czołową oraz zaokrąglone krawędzie. Niektóre szlifierki specjalne zaopatrzone są w dwie ściernice i wobec tego można na nich szlifować równocześnie dwa jednakowo położone czo­py. W ten sposób zwiększa się wydajność, jednak ze względu na niebezpie­czeństwo niejednakowego zużycia obu ściernic i większe odkształcenie wału można je stosować jedynie do obróbki zgrubnej. W produkcji masowej stosowane są często półautomaty szlifierskie z na­stępującym cyklem: dosunięcie ściernicy, szlifowanie, wyłączenie posuwu promieniowego po osiągnięciu wyznaczonego wymiaru, wygładzenie czopa przy niezmiennym położeniu ściernicy i zatrzymanie obrabiarki. Podobnie jak przy toczeniu, wał do szlifowania czopów głównych zamocowuje się w kłach, a do szlifowania czopów korbowodowych — czopami głównymi w uchwytach mimośrodowych. Szlifowanie czopów korbowo­dowych wałów silników wielocylindrowych przeprowadza się parami z jednego ustawienia, przy czym jeden z uchwytów zaopatruje się w urzą­dzenie podziałowe. Po zakończeniu szlifowania jednej pary czopów wał obraca się i ustala za pomocą tego urządzenia do szlifowania następnej.