A A A

Systemy smarowania

Systemy smarowania dzieli się według sposobu doprowadzania oleju do miejsc smarowanych. Smarowanie pod ciśnieniem polega na doprowadzaniu oleju do czo­pów głównych i korbowych za pomocą pompy oleju. W silnikach dolnozaworowych olej może być doprowadzany pod ciśnieniem również do niektórych czopów wału rozrządu oraz do sworzni tłokowych, nato­miast w silnikach górnozaworowych ponadto do dźwigienek zaworów (rys. 5.1). Natomiast wszystkie inne części silnika smarowane są mgłą olejową, wskutek rozbryzgiwania się oleju wyciekającego z łożysk kor­bowych (rys. 5.2). We współczesnych silnikach samochodów z reguły jest stosowany system smarowania pod ciśnieniem (rys. 5.3). Taki system smarowania zastosowany jest w samochodach Warszawa oraz FIAT 125P i 126P. Wiele wysilonych silników samochodów ciężarowych (np. ZIŁ-130), a także niektóre silniki samochodów osobowych (np. Moskwicz 408, VOLKSWAGEN 1200) mają dodatkowo w układzie smarowania chło­dnicę oleju. Smarowanie rozbryzgowe polega na smarowaniu mgłą olejową lub ciekłym olejem doprowadzanym na powierzchnie czopów wskutek rozbryzgiwania go przez czerpaki, znajdujące się na pokrywach korbowodów, ze specjalnych rynienek umieszczonych pod każdym korbowodem. Olej wyciekający z miejsc smarowania oraz nadmiar rozbryzgi­wanego oleju ścieka do miski olejowej, skąd zostaje przetłoczony za pomocą pompy przez filtr z powrotem do wanienek. Smarowanie mieszane, dość rozpowszechnione w starszych konstruk­cjach, polega na doprowadzaniu oleju pod ciśnieniem tylko do naj­bardziej obciążonych części (zwykle do czopów głównych), podczas gdy pozostałe części są smarowane rozbryzgiem. Smarowanie miesza­ne jest bardziej skuteczne niż rozbryzgowe. Smarowanie górne polega na dodawaniu do paliwa specjalnych sub­stancji w celu polepszenia smarowania gładzi cylindrów. Smarowanie to niekiedy stosuje się w silnikach czterosuwowych jako dodatkowe, najczęściej w okresie docierania silnika. Do paliwa dodaje się zwykle niewielką ilość grafitu koloidalnego.