A A A

Systemy olejenia

W silnikach używanych do napędu pojazdów samochodowych w zasadzie są stosowane dwa systemy olejenia: w silnikach czterosuwowych — system ciśnieniowy oraz w silnikach dwusuwowych — system mieszankowy. W systemie ciśnieniowym olej jest czerpany ze zbiornika, pompowany pod ciśnieniem do wszystkich punktów smarowa­nia, po czym spływa z powrotem do zbiornika. W ten sposób w silniku krąży stała ilość oleju. W systemie mieszankowym olej jest rozpuszczany w odpowiedniej proporcji w benzynie. Stosunek ilości benzyny do ilości oleju zawiera się zwykle w granicach od 30 : 1 do 50 : 1. Tak przygotowana mieszanina benzyny z olejem przepływa w silniku dwusuwowym najpierw przez komorę korbową, smarując łożyska główne i korbowodowe, a następnie do cylindra — smarując gładź cylindrową. W tym systemie olej jest spalany razem z benzyną, musi więc być w sposób ciągły dostarczany do silnika z paliwem. W praktyce olej jest dolewany w odpowiedniej ilości wprost do zbiornika paliwa. Należy wspomnieć, że w niektórych silnikach dwusuwowych olej jest doprowadzony do punktów smarowania przez ciśnieniowy układ olejenia, ale i w tym przypadku nie wraca on do zbiornika, lecz jest spalany.