Reklama
A A A

ŚWIECE ZAPŁONOWE

Najczęściej występujące niedomagania świec zapłonowych spowodo­wane są: niewłaściwym odstępem między elektrodami, zaolejeniem elektrod, nagromadzeniem się nagaru na elektrodach, zanieczyszcze­niem lub pęknięciem górnej części izolatora. Zbyt duży odstęp mię­dzy elektrodami świec powoduje przerwy zapłonu w cylindrach, na­tomiast zbyt mały odstęp przyczynia się do szybszego zwierania się elektrod przez gromadzący się nagar. Dlatego też stosując mniejszy odstęp należy świece częściej sprawdzać i czyścić. Nagar na metalowej obudowie świecy oraz zanieczyszczenie gór­nej części izolatora mogą być przyczyną „wypadania" zapłonów wskutek uchodzenia prądu wysokiego napięcia na masę. Powodem zaolejenia elektrod jest zwykle nadmierna ilość oleju w misce olejo­wej silnika lub zużycie pierścieni tłokowych. Szybkie gromadzenie się nagaru na świecach jest rezultatem pracy silnika na zbyt bogatej mieszance lub przenikania do cylindrów nadmiernej ilości oleju. Świece z pękniętym izolatorem nie nadają się do dalszej pracy i po­winny być wymienione. Niesprawną świecę wykrywa się przez kolejne wyłączanie świec podczas pracy silnika na biegu jałowym. Świecę wyłącza się przez zdjęcie nasadki z przewodem wysokiego napięcia. Po wyłączeniu nie­sprawnej świecy silnik pracuje z takimi samymi przerwami, jak i przed wyłączeniem jej. Natomiast wyłączenie świecy prawidłowo pracującej powoduje zwiększenie nierównomierności pracy silnika.