Reklama
A A A

Stanowiska i urządzenia obsługowe

Omówiony uprzednio zakres czynności wykonywanych w stacjach obsługi ma bezpośredni wpływ na ich wyposażenie. Stanowiska obsługowo-naprawcze, w jakie najczęściej wypo­sażone są stacje obsługi, to: stanowiska do mycia i czyszczenia, uniwersalne stanowiska obsługowo-naprawcze, stanowiska specjalizowane do kontroli i regulacji zespołów i podzespołów (np. elektrotechniczne, aparatury paliwowej), stanowiska smarownicze. W zależności od wielkości i rodzaju stacji obsługi różny jest stopień specjalizacji jej stanowisk i bogatsze lub skromniejsze wyposażenie. Stacja obsługi powinna być wyposażona w urządze­nia i narzędzia w asortymencie i liczbie odpowiadających zakreso­wi prowadzonych prac oraz rodzajowi i liczbie pojazdów przewi­dzianych do obsługi przez tę stację. W szczególności wyposażenie to powinno obejmować: urządzenia do mycia i czyszczenia, urządzenia dźwigowe i transportowe, urządzenia do smarowania i natryskiwania, przyrządy do kontroli i regulacji, narzędzia i pomoce warsztatowe, środki ochrony osobistej i wyposażenie przeciwpożarowe. W dużych dobrze wyposażonych stacjach obsługi stanowiska specjalizowane grupuje się tworząc specjalizowane warsztaty, w których wykonuje się niektóre naprawy zespołów i podzespo­łów oraz ich kontrolę i regulację. Stanowiska specjalizowane oraz przyrządy do kontroli i regulacji omówiono w rozdziałach 4, 5, 6 i 7, dotyczących obsługi technicznej zespołów oraz określania sta­nu technicznego pojazdów. Dlatego niżej zajmiemy się wyłącznie uniwersalnym wyposażeniem stacji obsługi.