Reklama
A A A

Środki zwiększania wydajności pracy

Zwiększenie wydajności pracy może być osiągnięte przez: 1)zwiększenie stopnia technologiczności konstrukcji, wprowadzenie celowych zmian organizacyjnych, skrócenie czasu głównego, 2)skrócenie czasu pomocniczego i czasu obsługi. Pierwszy z wymienionych sposobów, który został szerzej omówiony w rozdziale czwartym, zależy od konstruktora i jego współpracy z techno­logiem. Omówienia wymagają trzy dalsze sposoby, których wprowadzenie należy do zadań technologa.