Reklama
A A A

Spryskiwacz przedniej szyby

Eksploatacja samochodu bez spryskiwacza przedniej szyby w okresie jesienno-wiosennym, zwłaszcza w ruchu miejskim, utrudnia w dużym stopniu widoczność. Szyba przednia dość szybko ulega zanieczyszczeniu brudną wodą, wyrzucaną kołami pojazdu jadącego z przodu lub mijającego. Urucho­mienie wtedy wycieraczek nie tylko nie przynosi żadnego rezultatu, ale wręcz zwiększa zanieczyszczenie. Zastosowanie płuczki szyby przed­niej umożliwia przy użyciu wycieraczek i natrysku płynu do zmywa­nia szyb lub w okresie letnim czystej wody, oczyszczenie przedniej szyby, co umożliwia zachowanie dobrej widoczności. Chcąc zainstalować spryskiwacz szyby (spryskiwacz szyby kompletny nr kat. N03-3731010) należy wywiercić dwa otwory 0 6,5 mm do mo­cowania rozpylaczy na półce podokiennej wg rysunku 3.4. Wspornik 1 z przeponą 3 należy przykręcić do tablicy rozdzielczej wkrętem 2 z nakrętką lub blachowkrętami. Koszyk do zawieszenia zbiornika na płyn mocuje się pod nakrętką skrzydełkową śruby ramki akumulatora za pomocą wspornika zbiornika, który wchodzi w skład kompletu. Przewód igelitowy 6 trzeba przeciągnąć przez otwór 0 5 w uszczelce osadzonej w przegrodzie czołowej i osadzić na końcówce przepony 3. Po napełnieniu płynem zbiornika należy przystąpić do regulacji rozpylaczy 4. W tym celu trzeba zluzować wkręt 5, obrócić nakrętkę rozpylacza 4 w takie położenie, aby w stojącym samochodzie wytrysku-jący z niego strumień płynu padał na górną krawędź szyby przedniej i następnie dokręcić wkręt 5. W czasie jazdy wytryskujace strumienie płynu, wskutek oporów po1 wietrzą, będą kierowane bardziej ku dołowi. Zaleca się stosowanie płynu do zmywania o nazwie LAZURON, odpornym na niskie tempe­ratury oraz nie powodującym żadnych uszkodzeń powłoki lakierowej nadwozia.