Reklama
A A A

Sprawdzanie prawidłowości ustawienia reflektorów

Do sprawdzania prawidłowości ustawienia reflektorów używa się ekranów kontrolnych lub przyrządów optycznych. Ekran kontrolny powinien znajdować się w odległości około 5 m od reflektorów. Na ekranie (rys. 8.25) są zaznaczone punkty charakterystyczne dla danego typu pojazdu: punkty S, z którymi powinny pokrywać się najjaśniejsze punkty plam świetlnych świateł drogowych, oraz punkty M leżące na liniach granicy światła i cienia każdego z reflektorów w miejscach załamania tych linii pod kątem 15° do poziomu, w prawo ku górze. Wartości oznaczonych na rysunku wielkości są podane w instrukcji obsługi każdego pojazdu. W czasie pomiaru pojazd powinien być obciążany zgodnie ze wskazaniami producenta. Ciśnienie powietrza w ogumieniu musi być równe nominalnemu. Dokładniejsze i wygodniejsze w użyciu są przyrządy optyczne: ekranowe i fotoelektryczne. Przyrządy ekranowe zawierają nie­skomplikowany układ optyczny, skupiający światło reflektora i rzucający je na ekran, na którym są wyznaczone linie właściwego położenia plamy świetlnej. Układ optyczny przyrządu fotoelektrycznego (rys. 3.26) umożliwia uzyskanie zmniejszonego obrazu plamy świetlnej. Obraz ten jest rzutowany na matowy ekran pomiarowy umieszczony na górnej powierzchni głowicy pomiarowej. Na ekranie są zaznaczone właściwe położenia plam świetlnych. Sposób ustawienia fotoelektrycznego przyrządu produkcji krajowej KS-20 podczas pomiaru przedstawia rys. 8.27.