Reklama
A A A

Sprawdzanie kształtu geometrycznego zębów

Kontrolę wg śladów zetknięcia przeprowadza się na maszynach do prób roboczych z regulowaną odległością między osiami, rzadziej na przy­rządach podobnych do stosowanych do kontroli zazębienia bez luzu. Odległość między osiami kół zębatych (równą nominalnej odległości mię­dzy osiami) ustala się przy pomocy płaskich płytek wzorcowych lub wg odpowiednich sprawdzianów. Zęby koła wzorcowego pokrywa się warstwą tuszu i obraca je wraz z kołem sprawdzanym, aż do otrzymania wyraźnych śladów zetknięcia na zębach koła kontrolowanego. Te ślady zetknięcia porównuje się z kształtem śladów zetknięcia wskazanym w warunkach technicznych.