Reklama
A A A

Sposoby wykonania zasadniczych operacji obróbki wałów rozrządu

Właściwą obróbkę pomocniczych podstaw obróbkowych, tj. nakiełko­wanie, zwykle poprzedza frezowanie powierzchni czołowych wału; ma to na celu usunięcie zbieżności kuźniczych i nierówności, a tym samym za­pewnienie właściwej pracy nawiertaka lub wiertła. Do frezowania powierzchni czołowych wałów rozrządu przy produkcji małoseryjnej stosuje się poziome frezarki ogólnego przeznaczenia, a przyprodukcji wielkoseryjnej i masowej — dwustronne frezarki podłużne lub dwustronne frezarki bębnowe o działaniu ciągłym, na których frezuje się jednocześnie z dwóch stron. Ustalanie wałów do tej operacji odbywa się dwoma skrajnymi czopami łożyskowymi ułożonymi na pryzmach, a w kie­runku podłużnym — powierzchnią czołową jednej z krzywek. Nakiełkowanie przeprowadza się w sposób opisany i zilustrowany w roz­dziale V. Przy produkcji małoseryjnej stosuje się do tego celu wiertarki, tokarki lub wiertarkofrezarki, a przy produkcji wielkoseryjnej i maso­wej — wiertarkocentrówki, przy czym wały ustala się na skrajnych czo­pach i jednej z obrobionych powierzchni czołowych. W wielu przypadkach produkcji masowej frezowanie powierzchni czo­łowych i nakiełkowanie łączy się w jedną operację, którą przeprowadza się na półautomatycznych frezarkocentrówkach.