Reklama
A A A

Sposoby wykonania zasadniczych operacji obróbki kadłubów

Jak już wspominaliśmy poprzednio, obróbka kadłuba rozpoczyna się od frezowania nadlewów ustalających na bocznej ścianie kadłuba. Do operacji tej stosuje się specjalizowane pionowe lub poziome frezarki z wielowrzecionowymi głowicami. Za podstawę obróbkową przy frezowaniu nadle­wów ustalających przyj­muje się dwa skrajne otwory cylindrowe (nie ob­robione). Takie ustalenie kadłuba zapewnia prosto­padłe ustawienie jego gór­nej i dolnej płaszczyzny względem osi cylindrów. . Ustalenie kadłuba na powierzchniach dwóch skrajnych otworów cylin­drowych do frezowania Schemat obróbki kadłuba za­mocowanego w takim przy­rządzie pokazano na rys. 413b. W celu zwiększenia sztywności ustawienia, w przyrządzie umieszcza się dodatkowo dwa nastawne kołki oporowe, pod­pierające kadłub od strony prze­ciwnej do frezowanej. Przy drugim sposobie ustale­nia (rys. 414) stosuje się dwa sztywne trzpienie stożkowe, przy czym jeden ma ścięcia z trzech stron (patrz przekrój A—A), a drugi — z dwóch. Za pomocą tych trzpieni kadłub jest dociskany do dwóch pryzm wchodzących w połówki otworów na ło­żyska górne. Tego sposobu używa się do ustalania kadłubów o dużym ciężarze i dużych wymiarach.